โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


4/12/63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง , รร.บ้านโนนแดง ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : รณรงค์การปลูกหฯญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแ


4/12/63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง , รร.บ้านโนนแดง ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : รณรงค์การปลูกหฯญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่โดยรอบสระน้ำสาธารณะ อบต.โนนแดง ให้ทุกภาคส่วนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเกิดสามัคคีของส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า