โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันศุกร์​ที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ จัดทำ"โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ กลางทาง​ ปลายทาง​ ประจำปี​ 2563'


เวลา​ 09.00​ น.​นายกโกฎ​ โลมบุตร​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ โดยมี ​คณะผู้บริหาร/ปลัดอบต./กำนัน/ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/อสม./พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้​เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเป็นประโยชน์สร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาต่อยอดในบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกันต่อไป
#ขอ​ขอบคุณ​คณะวิทยากรทีมงานเทศบาลตำบลโคกสูง(นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ)
#ขอขอบคุณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(น.ส.เกตุสุณี สายชำนิ)​ผู้จัดทำโครงการ/ผู้ประสานงานและขอขอบคุณ​พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ทุกคนที่ให้ความร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดี
#งานประชาสัมพันธ์​ สำนักปลัด​ อบต.โนนแดง</td>
                         </tr>
                                                 </table>
                       </td>
                     </tr>
                    </table><br>
<br>

                    <table width=