โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


(13/05/63) เวลา 9.00 น. อบต.โนนแดงลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลายตามโครงการ รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 ณ วัดดอนไผ่ 2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบกิจกา


(13/05/63) เวลา 9.00 น. อบต.โนนแดงลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลายตามโครงการ รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 ณ วัดดอนไผ่ 2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อู่ซ่อมรถยนต์ประเสริฐการช่าง)