โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

#ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอกสถานที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการในเรื่องต่างๆ 1. ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    รายละเอียดข่าว :

#ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอกสถานที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการในเรื่องต่างๆ 
1. ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
2. ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ 
3. รับชำระภาษีทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 8.30 น ถึงเวลา 12:00 นขอให้ไปใช้บริการได้ ขอบคุณมากค่ะ

    เอกสารประกอบ : #ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอกสถานที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการในเรื่องต่างๆ 1. ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2792216 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน