โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
    รายละเอียดข่าว :

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวน#
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนไผ่ หมู่ที่ 2 
#ให้ผู้สูงอายุ ม.2 , ม.3 , ม.4, ม.5 , ม.7 ,ม.9 เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกันด้วยนะค่ะ/ครับ# โดยจะมีหมอมาให้ความรู้เรื่องฟัน กิจกรรมสุดท้ายคือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,พิการ ประจำเดือน มิถุนายน

    เอกสารประกอบ : #ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2792225 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน