โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
    รายละเอียดข่าว :
30/5/65 เวลา 09.00 น. อบต.โนนแดงจะดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนแดงเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น 2
    เอกสารประกอบ : การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989611 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน