โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์# 20 /5/65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะจัดโครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ” โดยจะทำการปลูกบริเวณถนนหน้าอบต.โนนแดง ตั้งแต่เวลา 08.30
    รายละเอียดข่าว :

#ประชาสัมพันธ์#

20 /5/65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะจัดโครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ”  โดยจะทำการปลูกบริเวณถนนหน้าอบต.โนนแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

    เอกสารประกอบ : #ประชาสัมพันธ์# 20 /5/65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะจัดโครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ” โดยจะทำการปลูกบริเวณถนนหน้าอบต.โนนแดง ตั้งแต่เวลา 08.30
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989633 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน