โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันพุธที่22พฤษาคม2562 เวลา 07.00น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ( ทำความสะอาดถนน ) บริเวณถนนสาย 225 โดยเริ่มจากสามแยกขุนด่าน ถึง อ่างเก็บน้ำบาซ่าน ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้ว


วันพุธที่22พฤษาคม2562 เวลา 07.00น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ( ทำความสะอาดถนน ) บริเวณถนนสาย 225 โดยเริ่มจากสามแยกขุนด่าน ถึง อ่างเก็บน้ำบาซ่าน ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาธิเษก ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.โนนแดง และประชาชนจิตอาสาตำบลโนนแดง