โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.- 08.00 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อบต.โนนแดง ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร้ง


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.- 08.00 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อบต.โนนแดง iร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้าได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562