โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ " สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอ


วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ " สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ " ประจำปี 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย และการดูแลสุขภาพช่องฟันโดยทีมงานจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า 2. กิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจในผู้สูงอายุ ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาย/หญิง 2.2 กิจกรรมแข้่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2.3 กิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ 2.4 กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562