โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


28 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. อบต.โนนแดง #ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายหลังใหม่ ,พิธีถอนศาลพระภูมิหลังเก่า และ #ทำบุญเลี้ยงเพล ห้องประชุมอบต. ชั้น2 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น ป


28 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. อบต.โนนแดง #ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายายหลังใหม่ ,พิธีถอนศาลพระภูมิหลังเก่า และ#ทำบุญเลี้ยงเพล ห้องประชุมอบต. ชั้น2 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น ปกปักรักษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและชาวตำบลโนนแดง