โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ออกพื้นที่ในการตรวจสุขภาพ


25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงดำเนินตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของข้าราชการ , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง 
โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ออกพื้นที่ในการตรวจสุขภาพ ณ หอประชุม อบต.โนนแดง