โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 18:00น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลา sml ประจำหมู่บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สรุปผลการประชุมโคร


วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 18:00น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลา sml ประจำหมู่บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สรุปผลการประชุมโครงการคัดแยกขยะต้นทางให้ถูกวิธี หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล. ตำบลโนนแดง พี่น้องประชาชนร่วมให้คำมั่นที่จะคัดแยกขยะต้นทาง 100% ขอขอบคุณพี่น้องหมู่ที่ 4 รวมทั้งผู้นำทุกท่าน