โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงออกพื้นที่ประชาคม โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี 2562 ณ วัดซับช่องแมว หมู่ที่ 7 #การคัดแยกขยะจา


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงออกพื้นที่ประชาคม โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี 2562 ณ วัดซับช่องแมว หมู่ที่ 7 #การคัดแยกขยะจากต้นทาง(จากครัวเรือน)เป็นการช่วยกันที่ดีที่สุด ทำให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้จำนวนมาก ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันนะค่ะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและยั่งยืน
###ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน, แกนนำชุมชน ส.อบต.,อสม.และตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ###