โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2561-2563     ขั้นตอนการชำระภาษี     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 
 
 


วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

กิจกรรมดูแลรักษา "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"...

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562...

กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมประจำเดือนของสำนักปลัด อบต.โนนแดง...


วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

กิจกรรมดูแลรักษา "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"...

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562...

กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมประจำเดือนของสำนักปลัด อบต.โนนแดง...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2561ครั้งที่1...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561...

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ...
 
 
7 พ.ย. 2561 ขั้นตอนการชำระภาษี
2 ต.ค. 2560 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด
2 ต.ค. 2560 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกองช่าง
2 ต.ค. 2560 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกองคลัง
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
8 ส.ค. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ทำการองค์การ...
8 ส.ค. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกู่ หนองนา หนองแห้...
6 ส.ค. 2561 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยบงใหญ่ ถึง อ่างเก...
6 ส.ค. 2561 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายอ่างนกแก้ว ถึง ลำห้วย...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 110000 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน