โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2/2561 ครั้งที่ 2     แจ้งกำหนดการประชุมมอบนโยบายของนายอำเภอ วรศิษย์ พุฒจีบ      
 
 
 
 


วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัติวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป...

วันที่27ธ.ค.2561 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแเดงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.คณะผู้นำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อ...

เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดอบต.โนนแดง ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนั...

วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 18:00น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลา sml ประจำหมู่บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สรุปผลการประชุมโคร...


วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัติวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป...

วันที่27ธ.ค.2561 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแเดงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.คณะผู้นำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อ...

เช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดอบต.โนนแดง ได้กล่าวคำแนะนำการทำงานและรับฟังข้อแก้ไขการปฏิบัติงานกับ ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนั...

วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 18:00น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลา sml ประจำหมู่บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 สรุปผลการประชุมโคร...

กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 08.00 น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง สรุปผลการประชุมโค...

กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 2561 เวลา 19.00 น. อบต.โนนแดงออกพื้นที่ประชาคม ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง สรุปผลการประชุมโค...

กิจกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงออกพื้นที่ประชาคม โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ประจำปี 2562 ณ วัดซับช่องแมว หมู่ที่ 7 #การคัดแยกขยะจา...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ขยับกายสบายชีวี ลดพุงลดโรค หลังเลิกงาน...
 
 
3 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็...
23 ธ.ค. 2561 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2/2561 ครั้งที่ 2
11 ธ.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประชุมมอบนโยบายของนายอำเภอ วรศิษย์ พุฒจีบ
4 ธ.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ขอเแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ คณะบริหาร ข้าราช...
30 พ.ย. 2561 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. 2561 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแทด่...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายเรียก เ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 288268 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน