โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ( ตั้งแต่วันที่18-29 มีนาคม 2562 )     #ประชาสัมพันธ์# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รับบริจาคแก้วกาแฟ แก้วพลาสติกแข็งเพื่อนำไปใช้ทำขาเทียม ตามโครงการของโรงพยาบาลราชวิถี กทม.     เชิญชวนผู้ที่สนใจ ขอเชิญร่วมบริจาคเลือดในวันที่26 กพ 62 เวลา 8:30-12:00 น. ณ หอประชุม อำเภอบ้านเขว้า      
 
 
 


วันที่ 22 มีนาคม 2562 อบต.โนนแดง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง (สปสช.) จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ครั้ง2/2562 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการที่อุด...

วันที่ 21มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง,นางฉวี ปิตะบุตร กำนันตำบลโนนแดง ,นายมานิตย์ ไชยสุระ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7, สอบต.ม.7,ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่อบต.และประชาชน ม.7 ได้ให้การต้อนรับ...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้มีสิทธิ์ กรณีที่ผู้มีสิทธิเสียชีวิ...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้าได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดงจำนวน 4 เที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภค...


วันที่ 22 มีนาคม 2562 อบต.โนนแดง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง (สปสช.) จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ครั้ง2/2562 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการที่อุด...

วันที่ 21มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง,นางฉวี ปิตะบุตร กำนันตำบลโนนแดง ,นายมานิตย์ ไชยสุระ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7, สอบต.ม.7,ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่อบต.และประชาชน ม.7 ได้ให้การต้อนรับ...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้มีสิทธิ์ กรณีที่ผู้มีสิทธิเสียชีวิ...

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้าได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดงจำนวน 4 เที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภค...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดอบต.โนนแดง ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และได้รายงานปริมาณขยะอันตรายอบจ.เบื้องต้นแล้ว เพื่อรวบรวมนำส่ง อบจ.ชัยภูมิ ในวันที่21มีนาคม2562 โดยกำจั...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้าได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสูบเข้าบ่อกักเก็บน้ำกลางของบ้านซับช่องแมว ม.7 ต.โนนแดง เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการป้องกันและ...

7 มีนาคม 2562 เวลา13.30น.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติการระงับเหตุดับไฟป่าพื้นที่ ม.9 จากนั้นก็นำน้ำประปาไปช่วยเหลือภัยแล้ง ให้ประชาชน ม.7 ณ ถังน้ำกลาง วัดบ้านซับช่องแมว ม.7...

4 มีนาคม.62 เวลา 08:00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์และข้อคิดแลกเปลี่ยนกันในการทำงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่...
 
 
12 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเร...
7 มี.ค. 2562 #ประชาสัมพันธ์# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รั...
25 ก.พ. 2562 เชิญชวนผู้ที่สนใจ ขอเชิญร่วมบริจาคเลือดในวันที่26 กพ 62 เวลา 8:30-12:00 น. ณ หอประ...
18 ก.พ. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหน...
18 ก.พ. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหน...
30 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ. ตำแหน...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายเรียก เ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 574249 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน