โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565     การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565     ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น      
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก...

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง...

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่และอาหาร...


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565และกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก...

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลาง...

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่และอาหาร...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ...

#ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโนนแดง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบลผ่านทางช่องทางออนไลน์...

ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...
 
 
13 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมา...
27 พ.ค. 2565 การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป...
25 พ.ค. 2565 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น
23 พ.ค. 2565 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
23 พ.ค. 2565 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร
19 พ.ค. 2565 #ประชาสัมพันธ์# 20 /5/65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะจัดโครงการจิตอาสาปลู...
20 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565
7 มี.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
3 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565
3 ม.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
7 ธ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989574 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน