โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน,โรงเรียนบ้านโนนแดง จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อกิจกรรมKick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.30
    รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน,โรงเรียนบ้านโนนแดง จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อกิจกรรมKick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.30 น.เป็นต้นไป 
โดยเริ่มต้นเดินรณรงค์จาก โรงเรียนบ้านโนนแดง ถึง ลานนวัตวิถี ม.2 (เดินรณรงค์ด้วยชุดขยะแฟนซีืทำจากเศษวัสดุเหลือใช้และมีการประกวดชุดขยะแฟนซี)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ขอบคุณค่ะ/ครับ

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน,โรงเรียนบ้านโนนแดง จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อกิจกรรมKick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.30
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1217890 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน